fbpx

Epilepsia a CBD: pomáha olej potlačiť príznaky?

Je možné pomôcť pacientom s epilepsiou pomocou CBD? Výskumy ukazujú, že áno.
Epilepsia a CBD: pomáha olej potlačiť príznaky?

Ľudia s ťažkými ochoreniami hľadajú alternatívne spôsoby liečby, najmä ak im medicína nedáva jednoznačné odpovede a efektívne medikamenty. V prípade epilepsie sa ako vhodnou doplnkovou liečbou ukazuje CBD a jeho formy.

Čo je to epilepsia

Epilepsiu si väčšina ľudí spája s epileptickými záchvatmi, ktoré sprofanovala televízia. Prejavy sú síce rôzne, no pri slabších aj silnejších príznakoch je dôvodom dočasnú a krátkotrvajúcu poruchu mozgových funkcií. Podľa doterajších výskumov za túto poruchu môže chybný elektrický výboj v mozgu, ktorý ovplyvňuje motorické alebo kognitívne funkcie, prípadne obe simultánne.

 

Ako sa epilepsia prejavuje a čo ju spôsobuje

Na rozdiel od toho, čo si väčšina ľudí myslí, epilepsia sa nemusí prejavovať len epileptickými záchvatmi, ktoré človeka znehybnia a ten stratí na istú dobu vedomie. Jemnejšie prejavy epilepsie môžu pozostávať zo záchvevov, tikov, náhlej rečovej vady, prípadne v zmätenosti. Často sa o nich hovorí aj ako o predvoji veľkého záchvatu, no môžu sa vyskytovať aj samostatne.

Príčin vzniku epilepsie a epileptických záchvatov je mnoho. Častokrát ide o geneticky vrodené ochorenie, ktoré sa prejavuje už od detstva. Epilepsia však môže byť spôsobená aj vonkajšími vplyvmi, napríklad preblikávajúcim svetlom. Spomeň si na upozornenie vo videohrách alebo pred niektorými filmami či klipmi – práve kombinácia blikajúceho svetla a zvukových vnemov môže u citlivejších jedincov vyvolať epileptickú epizódu.

Ďalším dôvodom môže byť trauma, teda úraz hlavy. Časté sú aj epileptické záchvaty spôsobené elektrickým šokom. V neposlednom rade je epilepsia pridruženým symptómom nádorov mozgu.

 

Vplyv CBD na epilepsiu

Tvrdiť, že CBD je zázračným liekom na prejavy epilepsie by bolo predčasné a nezodpovedné. K dnešnému dňu prebehlo príliš málo klinických štúdií na to, aby sme mohli jednoznačne vyhlásiť efektivitu takejto liečby. Niektoré výskumy však indikujú, že CBD má svoje opodstatnenie aj v prípade liečby epilepsie.

Staršia štúdia, na ktorej sa podieľal aj R. Mechoulam – chemik, ktorému sa prisudzuje objav, respektíve prvé izolovanie THC – pod názvom „Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers andepileptic patients“ dokazuje, že ďalšie testy môžu priniesť prevratné objavy. V tejto mikroštúdii sa vedci rozhodli v druhej fáze, po úvodnom testovaní, podať 15 dobrovoľníkom trpiacim epilepsiou 200-300 mg CBD extraktu na dennej báze, prípadne placebo, aby mohli porovnať vplyv psychiky a účinku látky. Testy ukázali, že z 8 pacientov, ktorým bolo podané CBD, až 4 nepocítili žiadny prejav epilepsie po dobu testovania. 3 dobrovoľníci potvrdili čiastočné zlepšenie prejavov, stav jedného z pacientov zostal nezmenený.

Čistý extrakt CBD bez psychotropnej THC zložky pôsobí najmä proti kŕčom, má teda antikonvulzívny účinok. Medikamenty s týmto účinkom sa samozrejme vyrábajú tiež, sú to antiepileptiká, musí ti však byť jasné, že nejde o liek na prírodnej báze. Jeho efektivita síce môže byť vyššia, no zároveň treba počítať aj s kontraindikáciami, vedľajšími účinkami.

Antiepileptiká sú zároveň rizikové – po ich vysadení sa môže prejavy epilepsie zhoršiť.

 

Výskum CBD v súvislosti s epilepsiou je zatiaľ na začiatku

CBD má v liečbe epilepsie určite svoje miesto. Momentálne je síce nedostatok klinických štúdii, no aj tie prvé ukazujú, že podpora liečby správnym dávkovaním kanabinoidov má opodstatnenie. Pozitívne účinky CBD oleja ovplyvnia kvalitu života aj v ďalších smeroch, napríklad pri zvýšenej miere stresu alebo pri nechutenstve, preto má zmysel užívať ich aj bez jednoznačných klinických štúdií.