fbpx

CBD pre deti: áno či nie?

CBD pre deti môže byť vhodným alternatívnym riešením pri úzkostiach a niektorých ochoreniach. Zistite, pri ktorých.
CBD pre deti: áno či nie?

Neznalý rodič CBD hneď odsúdi, ak ide o jeho dieťa. Nebude predsa podávať neplnoletej osobe produkt z marihuany. V tomto prípade je podstatný zásadný argument: kanabidiol, teda CBD, nie je psychoaktívna látka. Ani dospelému, ani dieťaťu nespôsobuje stav, aký sa väčšinou spája s marihuanou. Má však sedatívne, upokojujúce účinky, preto môže byť v niektorých prípadoch vhodnou voľbou. Najmä pre tých rodičov, ktorí nechcú svojim deťom podávať lieky s množstvom vedľajších účinkov.

Kedy deťom pomôže CBD

CBD pre deti je možné využiť na rovnaké alebo veľmi podobné zdravotné ťažkosti, aké trápia dospelých.

CBD pre deti proti epilepsii

Kanabidiol sa využíva proti epilepsii aj ako súčasť medikamentu Epidiolexu. Epidiolex je prvý oficiálne schválený liek so zložkou CBD, ktorý uznala americká FDA v roku 2018. Ide však o silné liečivo, ktoré obsahuje viac účinných látok.

Samostatné CBD má minimálne kontraindikácie, no keďže neobsahuje ani účinné látky Epidiolexu, nemôžeme o ňom hovoriť ako o lieku na epilepsiu. Čo však dokáže, je zmierniť stresové a úzkostné príznaky, dokonca zmierniť záchvaty. Ak detský pacient užíva predpísané lieky proti epilepsii, pred podaním CBD je nutné konzultovať postup s lekárom, ktorý vyvráti kontraindikácie.

 

CBD pre deti proti úzkostným stavom

Detské traumatické zážitky môžu zanechať omnoho hlbšiu stopu, než u dospelých. Vyrovnať sa s novou situáciou alebo stratou je pre dieťa náročné. CBD v tomto smere dopomáha k uvoľneniu, plnohodnotnejšiemu oddychu a celkovému upokojeniu – spôsobu, akým CBD pomáha ľuďom s úzkostnými stavmi sme sa venovali v tomto článku. Sedatívne účinky však nemôžu nahradiť vedenie dieťaťa správnym smerom a pomoc v tom, aby pochopilo situáciu, ktorá mu úzkosti spôsobuje.

Rovnako ako pri epilepsii, ak dieťa užíva medikamenty, ktoré by mohli byť v konflikte s kanabidiolom, konzultácia s lekárom je na mieste.

 

CBD pre deti na autistickom spektre

Autizmus sa viaže so záchvatmi a s agresivitou v prípade, že sa dieťa dostáva do zmätočnej situácie, v ktorej sa nedokáže zorientovať. Podobné reakcie môžeme vidieť u seniorov postihnutých stareckou demenciou. V oboch prípadoch platí, že CBD napomáha k upokojeniu vďaka jeho sedatívnym účinkom, ako ukazujú niektoré štúdie.

Okrem týchto chorôb a stavov, ktoré môžu deti trápiť, je CBD vhodné použiť aj pri menej závažných diagnózach. Pomôže k lepšiemu a rýchlejšiemu spánku v prípade, že dieťa trápi nespavosť. Pri poruchách pozornosti dopomôže k lepšiemu sústredeniu – nemusí ísť hneď o ADHD, občas môže byť dieťa rozrušené z nových podnetov. CBD je tiež skvelá prírodná alternatíva ako liek proti nevoľnosti pri cestovaní.

 

Kedy deťom nepodávať CBD

CBD olej alebo gumené cukríky sú neškodné, nepsychoaktívne a majú množstvo pozitívnych účinkov na ľudskú psychiku, tá detská nie je výnimkou. No sú tu aj formy CBD, ktoré pre deti vôbec nie sú vhodné. Nesúvisí to však s kanabidiolom samotným, ale so spôsobom užívania.

 

CBD tinktúry

CBD tinktúry sú vyrábané na báze alkoholu, tento samotný fakt diskvalifikuje produkt pre detské použitie.

CBD vaping

Nech má vapovanie akúkoľvek komunitu a názor na to, že je v porovnaní s bežným fajčením menej škodlivé, deti nesmú fajčiť.


Pri ďalších formách CBD produktov a foriem si dávajte pozor na množstvo kanabidiolu, ktoré obsahujú. V zahraničí sa dostanete aj k CBD náplastiam, ktoré látku uvoľňujú do krvného riečiska priamo a počas dlhšieho času. Problémové môžu byť najmä koncentrácie, ktoré sú príliš silné. Platí preto, že by mal mať produkt, ktorý dieťa užíva, vždy dostatočne vysvetlené zloženie a obsah CBD.

 

Dávkovanie CBD pre deti

Dávkovanie kanabidiolu vychádza z dávkovania pre dospelých, je samozrejme ale znížené. Ideálne je, ak má rodič alebo opatrovateľ dieťaťa sám skúsenosti s CBD a dokáže dávku vypočítať. Vezmime si ako príklad človeka, ktorý vyskúšal 20 mg dávku CBD (podľa koncentrácie CBD oleja to môže byť 10 kvapiek 5 % oleja, ale aj 2 kvapky 30 % oleja). Znamená to, že pre dospelého je denná dávka 20 mg postačujúca a z nej budeme vychádzať.

Pre deti vypočítame dávku v 3 skupinách, kedy závisí koncentrácia CBD od veku aj od hmotnosti.

Batoľatá: Na dávkovanie CBD využite pravidlo Ausberger

Dávku vypočítate pomocou vzorca (1,5 x hmotnosť dieťaťa v kg) + 10 = percento z dávky pre dospelého.

Dávka pre dospelého je 20 mg, dieťa váži 15 kg. (1,5 x 15) + 10 je 32,5, čiže pre dieťa je odporúčaná dávka 32,5 % z 20 mg, a to je 6,5 mg.

 

Deti do 30 kg: Na dávkovanie využite 1. salisburské pravidlo

Dávku vypočítate pomocou vzorca (2 x hmotnosť dieťaťa v kg) = percento z dávky pre dospelého.

Ak dieťa váži 20 kg, výpočet je jednoduchý. 40 % z 20 mg je 8 mg.

 

Deti nad 30 kg: Na dávkovanie CBD využite 2. salisburské pravidlo

Dávku vypočítate pomocou vzorca (30 + hmotnosť v kg) = percento z dávky pre dospelého.

Ak dieťa váži 35 kg, znamená to, že jeho dávka bude zodpovedať 65 % z dávky dospelého. Pri 20 mg to je 13 mg pre dieťa.


Kontraindikácie, vedľajšie účinky CBD u detí

Pri dodržiavaní dávkovania nemá CBD v zásade žiadne kontraindikácie, ak naň nie je dieťa precitlivené. Najčastejšie sa vedľajšie účinky objavujú v prípade kombinácie so silnými liekmi, či už je to spomínaný Epidiolex proti autizmu, alebo antidepresíva.

U precitlivených jedincov je zvýšená pravdepodobnosť toho, že CBD ovplyvní spánkový cyklus a spôsobí nepokoj a nespavosť. Keďže však z etických dôvodov nebolo podniknutých dostatok štúdií a experimentov na detských pacientoch, zatiaľ nie je úplne presne možné určiť, ktorá skupina ľudí, v tomto prípade detí, je náchylnejšia na tento typ vedľajších účinkov.


Dávkujte rozumne a s dôvodom

Ak si myslíte, že CBD olej alebo produkt vášmu dieťaťu pomôže - napríklad s úzkosťou, nebojte sa ho vyskúšať. Riaďte sa odporpúčaným dávkovaním a sledujte zmeny. S dieťaťom sa rozprávajte, zisťujte, ako sa cíti, sledujte jeho správanie. CBD nie je toxické ani psychoaktívne, preto sú aj prípadné vedľajšie účinky veľmi mierne a krátkodobé.